אלעד בן 5

 
אלעד ועמית כשהיה בן 5

 
איריס ערד, 30/11/2006  
לחצו להוספת זכרון משותף