גלית, אשתו של אלעד. שנה

 


 
הספד של גלית. 12 חודש לנפילתו של אלעד