עצמון. אבא. שנה

 


 
הספד של עצמון, אבא של אלעד. שנה לנפילתו של אלעד